Tietosuoja

Tietosuoja

Palvelusta ja sen laadusta vastaavat ylläpitäjäyhteisöt. Toimintaa valvoo Nettitupun ohjausryhmä, johon kuuluvat ylläpitäjäyhteisöjen edustajat.  Toiminta on yleishyödyllistä, eikä palvelun ylläpitäjäyhteisö saa siitä taloudellista hyötyä. Yhteydenottajalle tarjotaan mahdollisuutta tulla kuulluksi kyseiseen palveluun kuuluvissa asioissa. Palvelussa toteutuvat luottamuksellisuus, nimettömyys ja yhteydenottajan kunnioittaminen.

Päivystäjä eli nettitupu on tehtävään valittu ja koulutettu kirkon nuorisotyönohjaaja tai pappi, joka saa tehtäväänsä tukea ja ohjausta. Päivystäjällä on oikeus pysyä nimettömänä ja olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.

Nettitupun palveluissa sekä kysyjä että vastaaja toimivat verkkosivulla olevalla chat-ohjelmalla. Esille tulevia sähköpostiosoitteita ei yritetä tunnistaa, eikä niitä käytetä muuhun kuin kyseessä olevaan kysymykseen vastaamiseen. Viesteistä tallennetaan tilastointia varten vain kysymysten tai huolten aihe sekä sukupuoli ja ikä, jos ne tulevat esiin viesteistä. Viestit ja sähköpostit poistetaan palvelimilta noin kolmen kuukauden välein, jolloin katoavat myös lähettäjän kaikki henkilökohtaiset tiedot. Jatkuvat ja tahalliset häiriköintiviestit sekä rikosoikeudellisissa ja lastesuojelulain 25§ mukaisissa ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 ) tilanteessa olevan lapsen viestit annetaan ulkopuolisen viranomaisen selvitettäväksi sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu viestin lähettäjälle. Ilman erillistä ilmoitusta viestin lähettäjälle ei  viestejä anneta kenenkään muun kuin Tupun luettavaksi ja ne käsitellään erittäin luottamuksellisesti. Viestit arkistoidaan 3 kk ajaksi.

Nettitupu kuuluu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet), www.puheet.net .

Palvelun tuottajat:
Nuori kirkko ry ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon paikallisseurakunnat

Lisätietoja:
Nuori kirkko ry
Juha Kinanen
Itälahdenkatu 27 A 3. kerros
00210 HELSINKI

Puhelin +358 400 304 490